JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZARI HACEGAN'IN NİSAN SAYISI ÇIKTI

BİSMİLLAHİ TEÂLÂ...

Nisan 2012 Sayımızda “Türkiye’deki İslamî Cemaatlerin Dününü ve Bugünü”nü konu ediniyoruz…

HÂCE HAZRETLERİ'NİN (ksa): “KİŞİ ARKADAŞININ DİNİ ÜZEREDİR" başlıklı sohbeti, bize kişinin hayatındaki temel noktalardan birinin dostlarının ve düşmanlarının belirlenmesi olduğunu anlatıyor…

Hâce Hazretleri (ksa): “Evet, İslam’da ruhbanlık yok, ruhbanlık Nasara’da/Hristiyanlar’da var. Keşişlik, azizlik, rahiplik onlarda var. Ama İslam’da önderlik var. İslam’da, Kur’ân’ın ifadesinde “takva” var. Kur’ân’ın ifadesinde “etka” var; mübalağa ile, takvadan da öte. Kur’ân’ın ifadesinde “Ebrar” var. Ebrar’dan ileride “Mukarreb” var… Bunlara ruhban diyebilir miyiz?” sözleriyle Müslümanın arkadaşlık yapacağı kişilerin özelliklerinin neler olduğunu bizlere açıklıyor.

Netice-i Meram bölümünün ilk yazısında Vahdettin ŞİMŞEK Türkiye’deki İslamî hareketlerin siyasi yönde hangi merhalelerden geçtiğini ve bugün gelinen noktanın hangi konumda olduğunu “Müslümanların Demokrasi İle İmtihanı” başlığı altındaki yazısından öğreniyoruz.

İrfan AYDIN, “İslamî Uyanış” köşesinde “Osmanlıdan Günümüze İslâmî Hareketin Seyri”ni anlattığı makalesinde İslami hareketin dününü ve bugününü, gelişim seyrini, geldiği noktaları, hedeflerini, hedeflerindeki sapmaları, bu sapmaların sebeplerini inceliyor.

Ahmed Haşimi, “Ve İlahukum İlahun Vahid" başlıklı makalesinde “Cemaat kavramını,” İslâm’da cemaatin ve bir cemaate devamlılığın önemini, gerekliliğini işliyor.

Lübb'ül-Lüb bölümünde Abdulkadir Visali Türkiye’deki İslamî Hareketlerin Dünü ve Bugünü konusunu tasavvufî cemaatler cephesinden ele alıyor.

Ehemmiyeti ve etrafını cami olması hasebiyle konumuzla ilgili makalelerin devamına Mayıs 2012 sayımızda, Rabbimiz izin verirse, devam etmeyi düşünüyoruz.

Dergimizin ilerleyen sayfalarında Nizâmeddin SALTAN Hocaefendi, “Gençlere İnanç İlmihâli” köşesinde “Mezhep Bilincimiz” yazı serisine devam ediyor… Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan Kutlu Doğum Haftası’na “Eğitimci Gözüyle” köşesinde Yaşar BAYAR “İslâm’ın Yayılış Yıllarından Bir Tablo” başlıklı makalesiyle, Tamer DOYMUŞ Hocaefendi ise “Bir Acep Nur Kim Güneş Pervanesi” başlıklı makalesiyle katkı sağlıyor.

İhsan PARLAK “Bid’at” konusunu işlediği yazı serisinde günümüzde Müslümanlar arasında görülen bid’atlerin pak İslâm şeriatine verdiği zararları anlatırken Musâhabetu’n-Nisvân bölümünde ise Şeb-i Vuslat, “Hatibetu’n-Nisa” başlıklı makalesinde Ensar’ın sözcüsü olan “Hz. Esma binti Yezid’in”in (r.anha) hayatını anlatıyor.

Ravdatu'l-Ehadis” bölümünde Habibe TUBA, “çok hadis rivayet eden sahabilerden” Abdullah b. Ömer’in hayatını anlatıyor.

“Mü'minin Hayatı Talim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ'NİN bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort