JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZARI HACEGAN'IN MAYIS SAYISI ÇIKTI

BİSMİLLAHİ TEÂLÂ...

“Türkiye’deki İslamî Cemaatlerin Dünü ve Bugünü” konusunu işlemeye devam ettiğimiz Mayıs 2012 sayımız çıktı…

HÂCE HAZRETLERİ'NİN (ksa): “KİŞİ ARKADAŞININ DİNİ ÜZEREDİR" başlıklı sohbetinin ikinci bölümü istifademize sunuldu…

Hâce Hazretleri (ksa): “Bu zamanda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerin başında kardeşliğin geldiğini” buyurdukları sohbetlerinde Üstad Bediüzzaman’ın: “Müminin müminde, kardeşin kardeşte, kardeşlikte fenasında başlar bizim yolumuz.” sözünü naklediyorlar. Devamla Hâce Hazretleri (ksa), Allah için kardeşliği, dostluğu etkileyen, düşmanlığı pekiştiren temel virüsleri sıralıyorlar... Cenâbı Hak istenildiği şekilde anlayabilmeyi cümlemize nasib etsin.

Netice-i Meram bölümünün ilk yazısında Vahdettin ŞİMŞEK “Müslümanların Demokrasi İle İmtihanı” başlığı altındaki makalesine devam ediyor…

İrfan AYDIN, “Osmanlıdan Günümüze İslâmî Hareketin Seyri”ni anlattığı makalesinde Türkiye’de faaliyet gösteren cemaatleri tahlil ediyor.

Abdulkadir Visali, “Tasavvuf Zühd-i Nebevidir” tasavvuf müesseselerinde yapılagelen bir takım yanlış uygulamalara, gayriyi tenkid değil de özeleştiri bağlamında değerlendirmelerde bulunuyor…

Ahmed Haşimi, “Evvel Tearuf Sonra Teavun” başlıklı makalesinde kendilerini “cemaat” olarak isimlendiren toplulukların İslâmî manada, Hak (cc) nazarında da bir cemaat olup olmadıklarını ve bu cemaatler tarafından icra edilen hizmetlerin Allahu Teâlâ’nın katında da istenilen, arzu edilen, memnun olunan faaliyetlerden olup olmadıklarını işliyor…

Dergimizin ilerleyen sayfalarında Nizâmeddin SALTAN Hocaefendi, “Gençlere İnanç İlmihâli” köşesinde “Mezhep Bilincimiz” yazı serisine devam ediyor… Mayıs ayı içerisinde yıldönümü olması vesilesiyle “Eğitimci Gözüyle” köşesinde Yaşar BAYAR “Fatih’i Fatih Yapan Kelimler ve Manalar Şehrayini” başlıklı makalesiyle İstanbul'un Fethi'ni işliyor.

İhsan PARLAK “Bid’at” konusuna devam ederken; Musâhabetu’n-Nisvân bölümünde  Şeb-i Vuslat, “İslâm’ın İlk Kadın Şehidi” başlığı altında “Hz. Sümeyye binti Hayyat”ın (r.anha) hayatını anlatıyor.

Ravdatu'l-Ehadis” bölümünde Habibe TUBA, “Çok Hadis Rivayet Eden Sahabilerden” Enes b. Malik’in (ra) hayatını anlatıyor.

“Mü'minin Hayatı Talim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ'NİN bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort