JoomlaLock.com All4Share.net

Mayıs 2019 Mukaddime

Mayıs 2019

Sayı: 137 - Mayıs 2019

 

Sâye saldı ehl-i îmân üstüne
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân
Doğdu ol nûr ehl-i irfân üstüne
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân
 
Bağlayıp şeytânı bende vurdular
Cümleten ağyar-ı Hakk’ı sürdüler
Ehl-i Hakk ol ayda Hakk’ı gördüler
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân
 
Ehl-i cürmün Hakk gözü yaşın siler
Ağlayanlar şâd olur dâim güler
Şerbet-i gufrân içerler âsîler
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân
 
Kıl terâvihi safâlar bulagör
Et tesâbihi vefâlar bulagör
Zikr ü tâ’at nûru ile dolagör
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân
 
Kalb-i jengi mâsivâdan eyle ağ
Bu vücûdun zenbin andan kıl ferâğ
Hakkıyâ nûr-i Hudâ'dan yak çerâğ
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân

              İsmâil Hakkı Bursevî (ra)
 
 
Rabbimiz (cc) Hazretlerine nihayetsiz şükürler olsun ki, Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif derken bizleri Ramazan-ı Şerife ulaştırdı. Yeniden Kur'an ayının ikliminden bizlere feyizyâb olma fırsatını bahşetti. Gönüllerimize sürûr ve sükûn verecek oruç ve diğer ibadetü taat ile bizleri bahtiyar kıldı.
 
Şurası muhakkaktır ki, Cenabu Rabbül Alemin Hazretleri biz müminler için her zaman hayrı murad etmiştir. Ramazan-ı Şerif ayı gibi, diğer mübarek gün ve geceler gibi zamanlar bizlere Rabbimiz katından birer hediyedir. Âdeta affımız için birer bahanedir. Önemli olan şeksiz ve şüphesiz olarak bu zaman dilimlerine ihya etmeye gayret etmemizdir.
 
Bir diğer husus ise manevi yoğunluğun fazla olduğu ve kalp uyanıklığının ziyade olduğu bu mübarek zamanlarda tefekkür ufkumuzunda gelişmesi için neler yapmamız gerektiği hususunda da düşünmemiz gerekmektedir.
 
Rahmeti gazabına galip gelmiş bir ilahımız varken neden halen daha ümmet-i Muhammed baskı, zulüm, fakirlik ve istilar altında inlemektedirler. Bu manada öncelikle fert olarak yapmamız gereken fedakarlıklar nelerdir? Kendi şahsımız olarak üzerimize düşen vazifelerimizi ifa edebildik mi? Dünyevi arzularımız açısından nefsimizi mi önceliyoruz, yoksa din kardeşlerimizi mi önceliyoruz? Nefsimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz içinde isteyebiliyor muyuz?
 
İslam coğrafyalarında olan-bitenlerin gönlümüzde açtığı yaranın derinliği ne kadardır? Doğu Türkistan'da olanlara elimiz yetmiyor, kabul. Fakat acaba onlar aklımıza geldiğinde ağzımızdaki lokma boğazımıza düğümleniyor mu? Geceleri uykumuzdan fedakarlık yapıp, kalkıp iki rekat namaz kılıp onlara da dua edebiliyor muyuz?
 
Bu nevi soruları çoğaltabiliriz.
 
İşte özellikle Ramazan-ı Şerif'i idrak ederken, Rabbimizi razı edecek halis ameller yapma azmiyle beraber Müslümanların halleri ile alakalı da kafa yormak değil, belki de kafa patlatacak kadar kendimizi zorlamamız gerekir. Çünki İslam cemaat dinidir. Fakat cemaatte fertlerden oluşur. Salaha ermemiş nefislerden oluşan bir cemaat sonuçta ifsad doğuracaktır. Bunun içindir ki birbirimize kenetlenmeye azmederken, birbirimize gönüllerimizi açmaya gayret ederken kendimizi asla ihmal etmemeliyiz.
 
Bu duygularla Ramazan-ı Şerif'in fert fert her müslümana hayır getirmesi dileğiyle Allah'a (cc) emanet olunuz. Allah yâr, kalpler beraber olsun.
 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort