JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZAR-I HACEGAN'IN TEMMUZ SAYISI ÇIKTI

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi Temmuz SayısıBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi Temmuz 2012 sayısında “Müslümanın kimliği konusuna”, “Ümmet ve cemaat ilişkisi nasıl olmalıdır?” sorusuna cevaplar vererek devam ediyor…

HÂCE HAZRETLERİ'NİN (ksa): “CEHRİ ZİKRİ KABUL ETMEYEN ALLAH’I ANLAYAMAZ” başlıklı sohbetinde sûfi çevrelerce çokça tartışılan cehr-i zikir, hafi zikir tartışmalarına açıklık getirilirken: “Meseleye ‘Bizim yolumuz gizli, biz de usûl böyle…’ diyerek sadece bir tasavvufî anlayış olarak bakmamak lazım. Mesele usûl meselesi değil, mesele dini muhafaza, Allah’ın nurunun yayılması meselesi…” buyuruyorlar ve “Zikrin cehri veya hafi olması konuma, duruma, şartlara göre… Cehri zikir zamanın konumuna göre önem arz etmekte. Cenâbı Peygamber bazı hadisi şeriflerde hafi/gizli zikrin, cehri zikirden yetmiş derece daha âlâ, daha efdal olduğunu buyurmuş. Muhaddisler/hadisçiler ile fukaha/fıkıhçılar ihtilaf etmişler. Muhaddislere göre cehri zikir üstün, evlâ. Fakihlere göre hafi zikir evla. Âlimler arasında bu ihtilaf olmuş.

Ama günümüz şartlarına baktığımızda, bütün masiyet, isyanlar, tuğyanlar, gafletler, haksızlıklar yani nahoş şeylerin hepsi günümüzde cehridir. Aleni ve yüksek perdeden yapılmakta. Bunları bastırmak, izale etmek için mü’minin silahı, enerjisi de onların fevkinde olmalı. Mü’minin ibadeti, zikri, İslâmî yaşantısı da aleni olmalı, ses getirmeli.” buyurarak cehr-i zikrin günümüzdeki önemini vurguluyorlar.

Netice-i Meram bölümünün ilk yazısında Vahdettin ŞİMŞEK, “CEMAAT ÜMMETİN BİR CÜZÜDÜR” başlıklı makalesinde “Ümmet – Cemaat ilişkisini Böyle bir insanı kâmilin tasarrufu altında oluşan bir cemaat ümmetin birliği, beraberliği, kardeşliği ve topyekûn izzetini kazanması için bir çekirdek, İslâm bedeninin bir azası olabilir. Çünkü velayet makamı gerçek manada Cenâbı Hakk’ın muhatap aldığı bir manevi müessesedir. Allah (celle celaluhu) ile rabıtaları sürekli olan mürşidi kâmillerin etrafında halkalanan ümmetin fertleri hidayet kapılarının ardına kadar açılmasına sebep olacaktır.” cümleleriyle açıklamaya çalışıyor.

Ahmed Haşimi, “İSLÂM YA HEP YA HİÇTİR” başlıklı makalesinde Müslümanın kimlik özelliklerini açıklamaya günümüzde temel İslâmî hususlardan, çarpıtılmaya ve asli mecraından kaydırılmaya çalışılan hakikatlerden kelime-i şehadetin: “Muhammedu’n-Resûlullah” bölümünün bizlere yüklediği sorumluluğu; Müslüman kimliğimizin gerekliliklerini yerine getirirken “Ya hep ya hiç” anlayışının önemi ve bu parolanın nasıl anlaşılması hususunu; son olarak da Mücadele sûresinin 22. ayeti kerimesi ile emredilen Allahu Teâlâ’ya ve ahiret gününe inanan müminlerin Allah ve Peygamber düşmanlarına karşı nasıl bir tavır ve tutum takınmaları icab ettiğine, değiniyor.

İrfan AYDIN, “CEMAATTEN ÜMMETE GİDİŞ…” başlıklı makalesinde: “Hâlbuki cemaatler farklı alanlarda uzmanlaşmayı seçselerdi, her biri farklı görevler üstlenselerdi, toplamda bir bütünün parçaları gibi olsalardı inanıyoruz ki bugün ülkemizin manzarası daha farklı olurdu…” cümleleriyle ümmet olma şuurunun cemaatlerde yerleşmesi gerektiğini anlatılıyor.

Dergimize bu ay Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN Hoca, “HZ. ABBÂS KONUŞUYOR, BİZ DE DİNLEYELİM” başlıklı makalesi ile Nizâmeddin SALTAN Hoca ise “Hak-Bâtıl Mücâdelesinde Sünnetullâh (Mücâdele Kanunu)” başlıklı makalesinin ikinci bölümüyle katkı sağlıyorlar.

Arifesinde olduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle TAMER DOYMUŞ HOCA “BERAAT VE RAMAZAN”; SÂLİK-İ İRFAN İSE “RAMAZAN,  EFENDİMİZ (SAV) VE HAKK’IN ÖNÜNE GEÇMEMEK” makaleleriyle Ramazan ve Oruç’u gündemimize taşıyorlar…

İhsan PARLAK, “MEKRUH (KERAHAT) ÜZERİNE BİR MÜLAHAZA” makalesiyle gerek ders halkalarımızda ve gerekse ibadât ve sosyal hayat içinde çokça hafife alınmaya başlanan “kerahat” meselesini işliyor.

Musâhabetu’n-Nisvân bölümünde  Şeb-i Vuslat, Efendimiz’in (sav) kendilerine “Annem” diye hitap buyurdukları “Fâtıma Binti Esed (r.anha)annemizin hayatını anlatırken Habibe TUBA, “Çok Hadis Rivayet Eden Sahabilerden Hz. Âişe (r.anha)” annemizin hayatını naklediyorlar

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

 

Abone Olmak İçin Tıklayınız…

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort