JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZAR-I HACEGAN'IN 2014 HAZİRAN SAYISI ÇIKTI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi'nin HAZİRAN 2014 sayısı çıktı.

HÂCE HAZRETLERİ’NİN (ksa) "ASHAB-I KİRAM HAYIRDA YARIŞMAK İÇİN “BU VAHİY Mİ, YOKSA NEBEVÎ BİR SÖZ MÜ?” DİYE KÂİNAT’IN EFENDİSİ’NE SORUYORLARDI" başlıklı sohbetlerini paylaşarak dergimize başlıyoruz.

Hâce Hazretleri sohbetlerinde “ Sual: Efendim, Cenâbı Peygamber Efendimiz aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm ile ashabı kiram arasında geçen istişarelerde ashab bazen “Ya Resûlallah, bu Sizin görüşünüz müdür yoksa vahiy midir?” diye sorduklarını, Efendimiz’in kendi görüşleri olduğunu bildirdikleri meseleler olursa ashab da imalifikirde bulunarak istişareye destek verdiklerini görüyoruz. Fakat günümüzde sünneti/Efendimiz’i saf dışı bırakmak isteyenler bu hadiseden kendilerine vazife çıkararak sünneti/hadisi tartışamaya açma cüretinde bulunabiliyorlar. Tabi Efendimiz’i devreden çıkarmayı göze alan insanlar için evliyalar çok da bir önem arz etmiyor. Ve bu insanlar şuna inanıyorlar; Abdulkadir Geylani kuddise sırruhu hazretleri gibi zatların dönemi kapandı, artık onlar yok. Biz de okuyalım, araştıralım, kendimiz yorumlayalım… Hak ile sıcak bir temas, yakîn olmayınca da kendi okumaları kendilerini uç noktalara vardırıyor, Peygamber, veli, âlim, kâmil… tanımaz oluyorlar.

Daha önce buyurduğunuz bedenin şeriatle, ruhun da tasavvufla kemale gelmesi bu insanlarda olmuyor. Terbiye edilmemiş bu insanlar ayrık otu gibi, gülün dikeni gibi insanlara zarar veriyorlar…

Cevap: Bugün meseleye “Bu vahiy mi yoksa nebevi bir söz mü?” diye bakan insanların anlayışıyla Sahabe-i kiramın anlayışı arasında sera ile süreyya kadar bir uçurum var. O günkü insanlar Cenâbı Hakk’ın “Festebiku’l-hayrat – Hayırlarda yarışın” (Bakara, 2/148) emrinin yani Allah için güzel şeylerde adeta yarışırcasına katılımda/katkıda bulunmanın gayretinden bu ifadeyi kullanıyorlar. Eğer vahiy ise bu ifade mutlaktır, bunun üzerine biz bir şey koyamayız, ötesine berisine ekleme çıkarma yapamayız. Bu Allah’tan bize bir emir olduğu gibi bizim için de bir ibadettir. O emri olduğu gibi yerine getirmek sahabe anlayışında mutlak bir ibadettir.

Bu yüzden sorguluyorlardı ki bu vahiy mi? Eğer vahiy değilse kendileri de hayra ortak olmak, hayrı arttırmak için, çok daha güzel şeyler belki ortaya koyabiliriz diye kendilerini sunmak istiyorlardı. Bizim gayretliliğimize de, yüce himmetliliğimize de bir pay buradan çıkabilir mi, biz de Allah’ın dinine bir şekilde yardım edebilir miyiz, bunu araştırıyorlardı. Çünkü Allah onlara buyurmuştu ki; “Allah’ın dinine yardım edin.” (Muhammed, 47/7) Allah’ın yardımcıları olun, Allah’ın dinine yardım edin. Bu şekilde bir yardımımız olur mu, gayreti vardı sahabe de. Bunun için adeta öyle bir boşluk arıyorlardı.

Bugün bu sözü söyleyen; “Bu vahiy midir, değil midir?” diyen insanlar Peygamberi devre dışı bırakmak için bu sözü söylüyorlar. Eğer bu vahiy ise yazık yapacak bir şeyimiz yok, Allah elimizi kolumuzu bağladı. Ama vahiy değilse ha, gel gör sen bizi… Biz bunun altından girer üstünden çıkarız. Bugünkü anlayış bu. Aradaki fark bu…” buyuruyorlar.

Netice-i Meram bölümünde de Ahmed HÂŞİMÎ, “İNSÂN-I KÂMİL’İN ZÂTINA TÂBİ OLMAK”; ve Abdulkadir VİSALİ “EFENDİMİZ’E (sav) İTTİBÂ VE EHEMMİYETİ” başlıklı makalelerini okuyucularımızla paylaşıyorlar.

DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

Sâlik-i İrfân – Muvâfakat-ı Ömer (Rabbimizin Hz. Ömer’i Tasdiki)

Fahri Berk- Hucurât Sûresi (11. Ve 12. Âyeti Kerimeleri)

Tamer DOYMUŞ – Beraat Kandili

Veysel ÖZSALMAN – Adetullah

İrfan Aydın- Afganistan Dosyası-1

Taha Tavacı- Mevlid-i Mânevi

Şeb-i Vuslat – Fethin Fetettiği Gönül Hz. Hind Binti Utbe (ra)-2

Şeyma Havva Kul- Müslüman Bayanın Mahremiyeti

Nurten ÖZEN – Selâmlaşmak Kaynaşmaktır

Mine Şimşek – Dilin Ameli

Rabbimiz Celle ve Âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

 

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort