JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZAR-I HACEGAN'IN 2013 HAZİRAN SAYISI ÇIKTI

GÜLZAR-I HACEGAN'IN 2013 HAZİRAN SAYISI ÇIKTI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi’nin “Zühd” konusunu mevzu ettiği Haziran 2013 sayısı çıktı…

HÂCE HAZRETLERİ’nin (ksa) Müslümanların çok konuştukları ama bir türlü başaramadıkları ittihad mevzuu üzerine yapmış oldukları “İSLÂM DEVLETİNİ ÖNCE GÖNÜLLERDE KURACAĞIZ” başlıklı sohbetleri ile dergimize başlıyoruz.

İslâm âleminin kanayan yarası olan Suriye meselesi ekseninde gelişen sohbet bu mevzunun neden bu kadar zamandır çözülemediğinin sebeplerini bildiriyor.

Hâce Hazretleri (ksa) sohbetlerinde; “...Bir de intikam cephesinden bakanlar var. Onların da ifadesi şu, diyorlar ki; ‘İnsanlar Hakk’ın emirlerine isyan ettikleri, ahkâm-ı ilâhiye’yi yüceltmedikleri, i’lâ-i kelimetullah adına yaşamadıkları için Cenâbı Hak intikam alıyor.’

Bir örnek veriyorlar… Bir insanın bir bağı, tarlası bostanı olsa. O bostana bakmasa, ilgilenmese o bostanı ayrık otları, yaban ağaçları, dikenler, çalı çırpı kuşatmış, Bostan daha girilecek durumda olmasa. Adam bakar ki ben elime bir orak alsam temizlemeye çalışsam bunun altından kalkamam. Ne yapar adam, andız yakmak gibi o bostanı ateşe verir ki o çalı çırpı, dikenler yansın, temizlensin.

Cenâbı Hak dünyayı Müslümanlara teslim etti. Çünkü insanı halife olarak yarattı Cenâbı Hak, kendi adına icraatta bulunsun diye yarattı. Ve yeryüzünün varisleri olarak Müslümanları tayin etti.

ENNEL ARDA YERİSUHA İBADİYUSSALİHUN (El-Enbiya 21/105)

buyurdu.

Müslümanlar bu emaneti taşıyamadılar. Bu bostana gereği gibi bakamadılar, yani Allah adına icarda bulunamadılar. Cenâbı Hak dünyayı bize -lâ teşbih- icara vermiş. Çalışın, yarısı bize, yarısı size. Allah’ın hakkını da unutmayın, ihmal etmeyin. Biz, hepsi bizim demişiz. Bu sefer bu dünya bostanını diken sarmış. Cenâbı Hak da bunu temizlemek için her yeri ateşe veriyor. Çalıyı çırpıyı, bu dikeni, ayrık otlarını temizlemek için dünyayı ateşe veriyor. Bakın bütün Müslüman ülkelerinde ateş var, gözyaşı var, kan var. Bu şekilde dünyayı temizliyor ve Müslümanlardan da intikam alıyor.” Bir grup ulemâ da meseleye bu cepheden bakmış…” buyuruyorlar.

Netice-i Meram bölümünde de yazarlarımız “ZÜHD” mevzuunu işledikleri makalelerinde Vahdeddin ŞİMŞEK: “BUGÜNÜN ZÜHDÜ HALKIN İÇİNDE HAKLA BERABERLİKTİR” başlığı altında: “Hâcegân ekolünde zahidliğin esası budur. Yani hem halkla birlikte yaşayacak onların irşadıyla meşgul olacak hem de gönlünde kendisini Hak’tan gaflete düşürecek her türlü dünya menfaatinden uzak duracak” diyor

Abdulkadir VİSÂLÎ: “EL KÂRDA GÖNÜL YARDA” başlıklı makalesinde: “Zühd de bu manada ele alındığında onun şeriate, tarikate, hakikate vs. taalluk eden cihetlerinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Biz, burada, kendisini şeraitten müstağni görmeyen, hakikatle uygunluğun sancısını içerisinde taşıyan bir tarikate göre “zühd”ü ele almaya çalışacağız inşaallah.” diyor.

ANDELİB ise “ZÜHD FARZI AYNDIR” başlığı altında “ Cenâbı Hak, bir insanda iki kalp yaratmadı. Allah sevgisinin gönülde yer etmesini istiyorsak dünya sevgisini gönülden atmalıyız. Şair öyle diyor,

Sür çıkar ağyarı dilden tâ tecelli ede Hak

Padişah konmaz saraya hâne mamur olmadan”

diyerek mevzudan gönül kabına doldurulanları bizlerle paylaşıyor.


DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

Nizâmeddin SALTAN “ZALİMLER VE ZULÜM HAKKINDA SÜNNETULLAH (ZULÜM KANUNU)-2”

Sâlik-i İrfân – “AŞK MEYDANINDA BİR GÜVERCİN”

Ahmed BAŞAR – “HOCA MUSTAFA EFENDİ”

Tamer DOYMUŞ - “HAKK’IN RIZASINI KAZANMAK”

İHSAN PARLAK – “VEFA”

İRFAN AYDIN - “AFRİKA DOSYASI -3”

EMİN ÖZEN – “TEVAZU”

HÜSEYİN SAVUL - “İMAN”

ŞEB-İ VUSLAT – EFENDİMİZ’İN (sav) ŞEMÂİL-İ ŞERÎFİNİ ANLATAN SAHABELERDEN “HZ. ÜMMÜ MA’BED (r.anha)”

HABİBE TUBA - BİR ZAMAN GELECEK, FAKİRLİK KÜFRE YAKLAŞACAKTIR

Rabbimiz Celle ve Âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...


Abone Olmak İçin Tıklayınız...

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort