JoomlaLock.com All4Share.net

Son sözün “Hu” olsun senin.!” el-ESMAÜ’L-HÜSNA

Son Sözün Hû

Son sözün ''Hu'' olsun senin.! el-ESMAÜ'L-HÜSNA - Mine Şimşek

Sayı : 120 - Aralık 2017

 

Son sözün ''Hu'' olsun senin.! el-ESMAÜ'L-HÜSNA

 

Bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden Allah’ü Teala’ya (cc) Hamd olsun. Rahmet olarak gönderilen nebilerin en şereflisi sonuncusu olan Hz. Muhammed (sav) Efendimiz’e zerreler adedince salat ve selam olsun. Es-selamu aleyküm ve rahmetüllahi ve beraketühu. Allah’ın sıfatları konulu yazımıza geçen ay kaldığımız yerden devam edeceğiz inşaallah.

Allah’ü Teala hazretlerinin (cc) sıfatlarını ve manalarını okurken gönlümüze bazı sıfatlarının bazı sıfatlarından sayı olarak daha fazla olduğu geldi. Bunlar: (Çok acıyan merhamet eden, kullarına çok cömert ve fazl’ı keremi ihsanı ikramı çok olan, cezada mühlet veren erteleyen, duaları kabul eden, nimeti ve mağfireti bol, kullarını seven gözeten mümin münafık herkesin rızkını veren vs.) bir rabbimiz olduğunu birbirinden güzel sıfatlarından anlaya biliyoruz. Bizler de onun sonsuz rahmetine güvenerek kulluğumuzu en güzel şekilde gayretimiz kadar kul olmaya Abdullah olmaya çalışmalıyız diyebiliriz. Bir hata bir günah işlediğimizde, “et-Tevvab” “el-Afuv” (cc) sıfatını zikredip ondan günahımızın affını fazlını istemeliyiz ki Araf suresinde de Allah’ü Teala’nın (cc) isimleri ile dua etmemiz buyrulmaktadır.

Zikir yalnızca “Allah” (cc) zikri değildir. Hace hazretleri bir sohbetlerinde zikrin güzelliklerini anlatırlarken, ihlas ile: Kelime-i Tevhid. Esma zikirleri. Sübhanellahi ve bi hamdihi sübhanellahil azim , ve bi hamdihi estağfirullah ve etübü ileyh. Peygamberimize salatu selamlar. Dil de hafif mizanda ağır getiren zikirler olduğunu buyurmuşlardı.

Sevgili Peygamberimiz (sav) birkaç hadisi şeriflerinde: “Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle: Beni bir gün olsun zikredeni veya benden korkanı cehennemden çıkarın” diye buyurur. (Tirmizi Sıfatü Cehennem,9)

“Allah Teala rahmetini yüz parçaya böldü ve ondan, insanlar, cinler, kuşlar ve hayvanlar arasında paylaştırdı. İşte bu tek parça sayesindedir ki mahlukat birbirlerine şefkatli ve merhametli davranır. Allah (cc) geri kalan doksan dokuz rahmetini ise kıyamet günü mümin kullarına ihsan edecektir.” (Müslim Tövbe, 19-20) 

“Allah mümin kuluna, şefkatli bir annenin yavrusuna gösterdiğinden daha fazla merhamet eder.” buyurmuştur. (Müslim, Tövbe 22)

İmamı Gazali hazretleri İhyası’nda rabbimizin rahmetine sığınarak şöyle dua etmişlerdir: “Bu ve yazdığımız diğer bütün kitaplarımızda ayağımızın sürçtüğü, kalemimizin kaydığı her şey için Allah’tan af ve mağfiret diliyoruz.

Onu rızasını elde etmek uğruna, kazandığımız ilmin ve yaptığımız amelin içine rızasının olmadığı bir şeyler karışmışsa bu kusurumuzdan dolayı da af ve mağfiret diliyoruz. Allah için yapmaya söz verdiğimiz ancak daha sonraları nefsimiz sebebiyle ifa edemediğimiz borçlardan ötürü bağışlanmayı istiyoruz. Bize kendisine şükretmemiz için verdiği ancak ona isyan yolunda kullandığımız nimetlerden ötürü bağışlanmayı ümit ediyoruz. Esasen sahip olduğumuz her türlü noksanlık kusur açık ve gizli hatalarımızdan bağışlanmayı istiyoruz.

Kendimize bu (ihya-i ulumi’d-din) kitabı ibret ve istifade üzere okuyanlara onu yazanlara ve onda olanları dinleyenlere Allah’ın rahmet ve mağfiretini ihsan edeceğini, görünen ve görünmeyen tüm günahlarımızı affedeceğini ümit ediyoruz. Çünkü onun engin ve ihsan ve merhameti, geniş rahmeti ve cömertliği (mümin-müslüman) mahlukatının her sınıfının üzerine adeta bir yağmur gibi akmaktadır. Zira bizler Allah’ın (cc) mahlukatlarından biriyiz ve ona ancak onun fazl ve keremiyle ulaşabiliriz.”

Cenabı Hak (cc) Kur’an-ı Kerim’de: “En güzel isimler Allah’ındır. O halde ona onlarla dua edin” (Araf, 180) buyurmuştur.

 

el-Esmaü’l- Hüsna ve Manaları:

“el-Muid” (cc): Ey hayattan sonra ölüme ve ölümden sonra hayatı geri veren ve buna devam eden Allah’ım.

“el-Muhyi” (cc): Ey kullarını dirilten hayat veren ömür bağışlayan yaşamaları için sağlık veren Allah’ım. (Afiyet içinde güzel bir yaşam ihsan eyle.)

“el-Mumit” (cc): Ey kullarını öldüren, canlarını alan ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran Allah’ım. (Dini mübine düşmanlık edenleri acilen öldürüp helak eyle.)

“el-Hay” (cc): Ey daima diri olan gerçek olarak yaşayan sonsuz hayat sahibi olan Allah’ım. (Ölü kalplerimizi sana zikrederek dirilt.)

“el- Kayyum” (cc): Ey bütün varlıkları, gökleri yeri ve her şeyi ayakta tutan Allah’ım. (Sırlarımı muhafaza ederek kendine ulaştır.)

“el-Vacid” (cc): Ey hazinelerinde hiçbir şey eksilmeyen dilediğini dilediği vakit bulan Allah’ım, ey aczi söz konusu olmayan, ya vacid! (Beni sevindirecek şeyler ihsan eyle .)

“el-Macid” (cc): Ey mutlak şan ve şeref sahibi, şanının fazlının ve şerefinin akılların alamayacağı kadar muhteşem olan Allah’ım. (Sen bana işlerimde yardımcı ve vekil ol.)

“el-Vahid” (cc): Ey tek olan uluhiyet sıfatlarında ve yaptığı işlerinde tek olan Allah’ım. Veziri dengi ve benzeri olmayan bir yekta..! (Eşi benzeri bulunmayan tek biricik.)

“el- Samed” (cc): Ey bütün mahlukatı için başvurduğu tek merci, herkesin ona muhtaç olduğu bir müstağni..! (İhtiyaç duymayan) ve ey kendisine yalvarılan kendisine ihtiyaçlar arz olunan Allah’ım.

“el-Kadir” (cc): Ey kadri mutlak olan hiçbir mahlukatın yapma güç ve kudreti gösteremediği şeyleri ve imkanları var edip yerine getiren Allah’ım. (Düşmanlarımızı helak ederek yok eyle.)

“el-Muktedir” (cc): Ey iktidar sahibi her şeyi üzerinde istediğini yapma kuvvet ve kudretine sahip olan Allah’ım. (Bize hasetlikte bulunanlara azap eyle.)

“el-Mukaddim” (cc): Ey dilediğini öne geçiren istediğini ileri alan Allah’ım. (Sırlarımı yücelterek öne al.)

“el-Muahhir” (cc): Ey dilediğini geri bırakan, istediğini arkaya alan Allah’ım. (Beni geri şeylerden koruyup afiyet ihsan eyle.)

“el-Evvel” (cc): Ey başlangıcı olmayan tek varlık olan, ezeli olan Allah’ım. (Hayır ve hasanat yapıp gönderenlerden eyle.)

“el- Ahir” (cc): Ey nihayeti olmayan ezelden ebede kadar var olan ebedi baki olan Allah’ım. (Kelime-i şehadeti getire getire ömrüme son verip ruhumu al.)

“ez-Zahir” (cc): Ey varlığı aşikar olan yarattığı eserleri ile güneş gibi varlığını kabul ettiren Allah’ım. (Açık ve zahiri nimetlerinden bize ihsan eyle.)

“el-Batın” (cc): Ey varlığını gizli tutan sıfat ve eser tecellilileri zatı ilahisini gizleyen Allah’ım. (Seni bilen ve tanıyan ariflerden eyle.)

“el- Vali” (cc): Ey bütün eşyada tasarruf sahibi olan tek başına bütün alemlerde kainatta idare eden idaresi altında tutan Allah’ım. (Bizlere acıyıp nasihat edecek kişileri başımıza getir.)

“el-Müteali” (cc): Ey her şeye tam kudreti ile faik (üstün-yüksek), mahlukat sıfatlardan ali ve münezzeh olan Allah’ım. (Başımızdakileri ıslah edip doğru yola ilet.)

“el-Berr” (cc): Ey kullarına karşı ikram ve iyiliği bol mahlukata karşı çok kayırıcı olan Allah’ım. (verdiklerinden nimetlerinden bize de ihsan eyle.)

“et-Tevvab” (cc): Ey kullarının tövbelerini kabul eden günahlarını bağışlayan Allah’ım. Ya Tevvab!( Günahlardan tövbe etmeyi nasib edip tövbemi kabul eyle)

“el-Müntekim” (cc): Ey düşmanlarından öç ve intikam alan mücrimleri cezalandıran Allah’ım.

“el-Afuv” (cc): Ey affı bol bağışlaması ve affetmesi çok olan Allah’ım. (Bize acıyarak fazl ve kereminle günahlarımızı affet.)

“er-Rauf” (cc): Ey son derece merhametli acıması ve şefkati bol olan Allah’ım. (Dua ederek sana sığınan kullarına şefkat ederek dualarını kabul eyle.)

 

Kaynakça:
Büyük İslam ilmihali. Ömer Nasuhi Bilmen
İbn Ataullah El-İskenderi, Gönüllerin neşesi zikir.
İmamı Rabbani, Mektubat.
İmamı Gazali,İhya-i Ulumi’-din.

 

Yazar:  Mine Şimşek

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort